Some news

Monday, July 11, 2016


Kokios gražios šios gėlės? Iškart įėjusi į šią gėlių parduotuvę norėjau jas nufotografuoti. Kaip smagu kai pagaliau randi savo mėgstamiausių gėlių - bijūnų, nes jų mano mieste niekur nerasi. Ateinančias dvi savaites busiu išvykusi į Lenkija, todėl nežinau ar turėsiu laiko kanors parašyti. Gero vakaro! Xoxo!

How beautiful are these flowers? As soon as I came in to the flower shop I wanted to photograph them. How much fun when you find your favorite flowers - peonies, because in my city you will not find them anywhere. The next two weeks I will be left for Poland so I do not know whether I will have time to write. Have a nice evening! Xoxo!
You Might Also Like

2 Notes